Projectes

Línia de treball

Des dels inicis de l’Associació Tapís, s’ha treballat en dues grans línies: la formació i el treball productiu.

Creiem que la formació és imprescindible per a una bona inserció sociolaboral. Entenem, però, que el concepte formació ha d’incloure, no només matèries professionalitzadores, sinó també aspectes transversals que promoguin l’esperit crític i l’autonomia de les persones.

Actualment, des de l’Associació Tapís, es porten a terme diferents projectes:

Els projectes