Intervenció Comunitaria Intercultural

PROJECTE

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) de Vic és un projecte de ciutat, que treballa per la millora de la cohesió social i la convivència ciutadana intercultural.

El Projecte ICI s’està desenvolupant a 36 territoris de la geografia de l’Estat Espanyol i és present a Vic des del 2014, impulsat per l’Associació Tapís, amb el compromís de l’Ajuntament de Vic i l’Obra Social “la Caixa”.

El Projecte es centra en el protagonisme de la comunitat local, i per això es basa en la idea de treballar junts – ciutadania, professionals i càrrecs polítics -, de forma corresponsable i compromesa, per impulsar un procés col·lectiu de transformació social i de les institucions per adaptar-se a les necessitats de la comunitat.

El projecte ICI es materialitza en una programació comunitària anual, que és una proposta d’activitats, iniciatives, programes, espais de trobada, etc. consensuades de forma participativa, que permeten abordar la convivència i la gestió de la diversitat a la ciutat.

EIXOS DE TREBALL

Educació

S’ha acompanyat durant tres cursos a les AMPA de la ciutat per tal de construir conjuntament i de forma comunitària una proposta de programació d’activitats de l’Escola de Pares i Mares – Factor Q de la ciutat. Actualment, tenint en compte que un dels objectius és la gestió de la diversitat, des del Projecte ICI s’ha centrat el treball d’aquest eix a través del projecte Codis Culturals, que neix a partir d’una demanda dels centres educatius de Vic per treballar els xocs culturals vinculats a l’existència d’una ciutadania cada vegada més diversa quant a origen i cultura.

Salut

S’ha creat la Taula de Salut Comunitària de Vic formada per diferents agents del camp de la salut, amb l’objectiu principal de promoure la salut de la població de Vic en tots els espais, des d’una perspectiva de salut comunitària i intercultural, posant especial atenció en aquells grups més vulnerables o amb majors dificultats de tenir les mateixes oportunitats. La Taula de Salut Comunitària ha elaborat la Diagnosi de Salut Comunitària de Vic. Actualment, hi ha tres comissions que es despleguen a partir d’aquest espai de relació més ampli: Programa de Prescripció Social i Salut, Jornada en Salut Comunitària de Vic i Persones Grans.

Convivència

En el marc de la Xarxa d’Acollida Municipal de Vic, el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural promou la contribució a la millora de la convivència i la cohesió social de Vic, per part de les persones professionals i la ciutadania organitzada que la conformen. L’objectiu d’aquest espai és situar aquest tema a l’agenda pública i esdevenir l’observatori de la convivència de la ciutat. El grup també promou un mètode de treball compartit que permet aglutinar i compartir projectes que s’estiguin treballant a la ciutat per obrir-los i fer-los créixer, visualitzant iniciatives i accions comunitàries existents.

VIU EL CARRER!

Destaquem també el projecte Viu el Carrer que aposta per la dinamització de l’espai públic per fomentar la convivència. Un dels espais més consolidats d’aquest projecte és el de Les Tardes d’Estiu al Carrer, una proposta d’activitats obertes, esportives i de lleure a diferents parcs i pistes de la ciutat, adreçades a infants, joves i famílies. El projecte vol recuperar el carrer de forma lúdica i respectuosa, i fomentar els valors del respecte, l’esforç, la constància, la motivació, la responsabilitat, l’amistat, la convivència i sobretot, la diversió!

EL PERSONAL

El Projecte ICI es va començar a implementar a Vic l’any 2014. A alguns territoris de l’Estat Espanyol ja hi havia experiències des del 2010. El número de persones que van conformar els equips comunitaris de cada territori va ser de tres professionals: dues persones tècniques i una coordinadora del projecte. Amb la finalitat de generar dinàmiques i espais sostenibles, s’ha anat reduint aquest número, passant a ser dues persones l’any 2017 i amb la previsió que al 2020 quedi un sol professional al capdavant del projecte.

DADES ANUALS

Participació d’entitats, organitzacions i persones del territori

64

Agents informats del projecte

85

Agents col·laboradors

73

Agents implicats

Espais de treball propis del projecte ICI

· EDUCACIÓ

5

Agents Grup de treball Codis Culturals

· SALUT

19

Agents Taula de salut comunitària de Vic

5

Agents Comissió Prescripció Social i Salut

34

Agents Comissió Persones Grans

· CONVIVÈNCIA

12

Agents Taula de convivència de Vic

14

Agents grup motor Projecte ViuelCarrer!

13

Agents grup motor Projecte Jo vinc, fem barri!

· GRUPS DE TREBALL TRANSVERSALS

4

Agents espai tècnic de relació nucli

37

Agents espai tècnic de relació global

Accions rellevants realitzades

· SALUT

Jornada de Salut Comunitària de Vic.
Participació d’unes 150 persones.

· EDUCACIÓ

Organització del Factor Q, amb les AMPA de la ciutat.
Participació d’unes 500 persones.

· CONVIVÈNCIA

3 activitats estratègiques anuals emmarcades al projecte Viu el Carrer!

Jornades multiesportives de Setmana Santa, amb la col·laboració de la Unitat d’Esports de l’Ajuntament de Vic.
Participació: 100 infants i joves
10 entitats esportives implicades.

Tardes d’estiu al carrer, amb la col·laboració de les Unitats d’Esports, Joves i Ciutadania de l’Ajuntament de Vic. 
Participació: 2000 infants, joves i famílies.
25 activitats desenvolupades.
100 persones professionals implicades.

Torneig esportiu a la tardor, amb la col·laboració de les Unitats d’Esports i Joves de l’Ajuntament de Vic.
Participació: 100 joves.

Accions transversals

Trobada Comunitària anual, amb la participació d’unes 40 persones.

GALERIA