Intervenció Comunitaria Intercultural

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) de Vic va ser un projecte de ciutat, que treballava per la millora de la cohesió social i la convivència ciutadana intercultural.

El Projecte ICI es va desenvolupar a 36 territoris de la geografia de l’Estat Espanyol i va ser present a Vic del 2014 al 2020, impulsat per l’Associació Tapís, amb el compromís de l’Ajuntament de Vic i l’Obra Social “la Caixa”.

El Projecte es centrava en el protagonisme de la comunitat local, i per això es basava en la idea de treballar junts – ciutadania, professionals i càrrecs polítics -, de forma corresponsable i compromesa, per impulsar un procés col·lectiu de transformació social i de les institucions per adaptar-se a les necessitats de la comunitat.

El projecte ICI es va materialitzar en una programació comunitària anual, que és una proposta d’activitats, iniciatives, programes, espais de trobada, etc. consensuades de forma participativa, que permeten abordar la convivència i la gestió de la diversitat a la ciutat.

EIXOS DE TREBALL

Educació

El 2016 es va impulsar un grup motor amb representació de totes les AMPA de la ciutat, tan d’escoles de titularitat pública com concertada, per treballar la gestió de la diversitat als centres educatius. Aquest treball va seguir amb l’objectiu de treballar conjuntament per dissenyar una programació de l’Escola de Pares i Mares – Factor Q més inclusiva, més concentrada en el calendari, i on s’incidís en temàtiques d’interès per a totes les famílies.

També el 2016, l’Ajuntament de Vic engega el projecte “Codis culturals” a partir de la demanda clara de diferents centres educatius de Vic i d’altres agents municipals i de la ciutat, de treballar els embats culturals vinculats a l’existència d’una
ciutadania cada vegada més diversa quant a origen i creences. Concretament es detecta la necessitat d’abordar aquesta qüestió per tal de donar resposta als diferents reptes en l’àmbit dels serveis socials, sanitari, d’acollida i convivència.

Salut

S’ha creat la Taula de Salut Comunitària de Vic formada per diferents agents del camp de la salut, amb l’objectiu principal de promoure la salut de la població de Vic en tots els espais, des d’una perspectiva de salut comunitària i intercultural, posant especial atenció en aquells grups més vulnerables o amb majors dificultats de tenir les mateixes oportunitats. La Taula de Salut Comunitària va elaborar la Diagnosi de Salut Comunitària de Vic. Es van generar, també tres comissions a partir d’aquest espai de relació més ampli: Programa de Prescripció Social i Salut, Jornada en Salut Comunitària de Vic i Persones Grans, que actualment encara mantenen activitat i dinàmica de treball.

Convivència

En el marc de la Xarxa d’Acollida Municipal de Vic, el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural promovia la contribució a la millora de la convivència i la cohesió social de Vic, per part de les persones professionals i la ciutadania organitzada que la conformaven. L’objectiu d’aquest espai era situar aquest tema a l’agenda pública i esdevenir l’observatori de la convivència de la ciutat. El grup també promovia un mètode de treball compartit que permetia aglutinar i compartir projectes que s’estiguessin treballant a la ciutat per obrir-los i fer-los créixer, visualitzant iniciatives i accions comunitàries existents.

VIU EL CARRER!

Destaquem també el projecte Viu el Carrer que, creat en el marc del Projecte d’Intervenció Comuntària Intercultural, encara avui aposta per la dinamització de l’espai públic per fomentar la convivència. Un dels espais més consolidats d’aquest projecte és el de Les Tardes d’Estiu al Carrer, una proposta d’activitats obertes, esportives i de lleure a diferents parcs i pistes de la ciutat, adreçades a infants, joves i famílies. El projecte vol recuperar el carrer de forma lúdica i respectuosa, i fomentar els valors del respecte, l’esforç, la constància, la motivació, la responsabilitat, l’amistat, la convivència i sobretot, la diversió!

EL PROJECTE EN XIFRES

Al llarg d’aquests sis anys han estat moltes les accions desenvolupades i moltes les persones implicades i participants. Visualitzar les xifres totals permet fer-se una idea de la dedicació i compromís dels protagonistes de la comunitat per a desenvolupar i fer avançar el procés comunitari que contribueix a la millora de la convivència i la cohesió social a Vic.

La majoria de les dades que es mostren s’han recollit des del 2014 fins al 2019, a partir dels sistemes de seguiment i documentació de què disposem gràcies a la col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa” en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural.

GALERIA