Inserció

Línia de treball

Treballs i Serveis Tapís E.I. S.L.U. és la primera empresa d’inserció creada a la comarca d’Osona. Com a tal, neix legalment l’any 2008, recollint la feina que s’estava fent des de la mateixa Associació Tapís des del 2000.
Treballem per a la promoció de les persones en situació de vulnerabilitat que tenim contractades, per un període màxim de 3 anys, realitzant tasques professionalitzadores, amb l’objectiu final d’aconseguir la seva inclusió al món laboral.

A més d’obtenir un treball remunerat, les persones contractades tenen accés a:

  • L’adquisició i millora d’hàbits laborals i competències professionals necessàries.
  • La millora de les seves habilitats personals i socials.
  • La millora de la seva formació bàsica i professionalitzadora.
  • L’acompanyament posterior a la seva inserció a l’empresa ordinària.

Empresa d’inserció finançada per

Acompanyament a les persones en risc d’exclusió per les empreses d’inserció.
Incentius per a la contractació de persones en risc d’exclusió social per les empreses d’inserció.

Els projectes

Ens agrada molt col·laborar amb ells per la seva professionalitat, tant a l'hora de netejar com per la seva discreció quan fan la feina. Ho recomanem als que no la coneguin.

Mar EspadalerCoordinadora Creu Roja Osona

L’intercanvi continuat d’opinions i el seguiment de la tasca diària que suposa la neteja d’espais importants de l’escola ens dona confiança per seguir treballant.

Ramon RialDirector Vedruna Escorial Vic

Tapís ofereix un servei amb una gran professionalitat, responsabilitat i eficàcia.

Pilar PratUsuaria de la Taca i El Fil