Col·labora!

M’agradaria ser soci/sòcia de Tapís

Si ets soci/sòcia de Tapís podràs participar de les decisions que es prenen a les assemblees anuals i contribuir per poder donar més i millor resposta a les persones amb dificultats personals i socials que formen part dels diversos projectes i iniciatives de l’entitat.

Ser soci/a de Tapís implica una quota mínima de 25€ anuals.

Com que l’Associació Tapís és Entitat d’utilitat pública reconeguda, tots els socis/es podran desgravar una part de la seva aportació econòmica: l’Estat els retornarà una part de la donació a través d’Hisenda.

La primera quota es cobrarà al moment de la formalització de la inscripció de soci/a, i les següents s’efectuaran el mes de maig dels anys següents.

D’acord amb els estatuts de l’Associació Tapís,
Són drets de les persones associades:

 1. Tenir veu i vot en les Assemblees Generals i intervenir en els seus debats.
 2. Elegir o ésser elegit membre de la Junta Directiva.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’associació.
 6. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 7. Exposar per escrit a l’assemblea i a la Junta Directiva, queixes i suggeriments respecte a l’associació i llur funcionament.
 8. ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 9. Sol·licitar informació sobre la marxa de l’associació.
 10. Participar en tots els actes i activitats que porti a terme l’associació, així com fer ús dels serveis comuns.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

Són deures de les persones associades:

 1. Complir les normes dels presents estatuts.
 2. Satisfer les quotes aprovades d’acord amb aquests estatuts.
 3. Complir els acords reglamentàriament adoptats per l’associació a través dels seus òrgans de govern.
 4. Participar i col·laborar en l’acompliment de les finalitats de l’associació.

  Dades personals

  Aportació econòmica

  Dades bancàries

  Per rebre informació de les activitats i projectes que es fan a Tapís, marqueu la casella ACCEPTAR conforme doneu el consentiment després d’haver llegit les condicions.

  M’agradaria ser amic/amiga de Tapís

  Els amics i amigues de Tapís som les persones que col·laborem, treballem i/o hem estat ateses per l’entitat, i ens sentim part d’aquesta família. Formar part dels amics i amigues de Tapís et permetrà rebre informació del que es fa a l’entitat i participar de diverses trobades i activitats.

  Ser amic/amiga de Tapís no té cap cost econòmic.

   Per rebre informació de les activitats i projectes que es fan a Tapís, marqueu la casella ACCEPTAR conforme doneu el consentiment després d’haver llegit les condicions.

   Fer un voluntariat

   A l’Associació Tapís sempre tenim nous projectes per començar i llocs de voluntariat per cobrir.

   Descobreix els llocs que tenim, digue’ns quin t’interessa i ens posarem en contacte el més ràpid possible per solucionar qualsevol consulta o iniciar els tràmits.

   Gràcies per ser voluntari!

   Llocs

   Voluntariat a la botiga El Fil

   dilluns a dissabte en horari de botiga (franja a escollir)

   Voluntariat al taller El Fil

   de dilluns a divendres de 9h a 13h (franja a escollir)

   Voluntariat per fer formació básica (català i matemàtiques) al Projecte Aktua

   dilluns, dimarts i dimecres de les 9h a les 13h (franja a escollir)

   Voluntariat per fer formació transversal al Projecte Aktua

   dilluns de les 15h a les 19h

   Voluntariat per conèixer els diferents projectes

   Franja a escollir

    Fer un donatiu

    Si vols col·laborar econòmicament pots fer un donatiu en algun dels següents comptes bancaris.

    • la Caixa: ES91 2100 1112 8602 0015 6437
    • BBVA: ES95 0182 8678 2102 0000 8612