L’ASSOCIACIÓ TAPÍS
es va crear a principis de l’any 1985 amb la finalitat de poder donar resposta a les necessi−tats d’alguns joves en condicions de risc psicosocial. Neix com a entitat sense ànim de lucre, per a donar continuïtat al treball iniciat anteriorment a tra−vés del Servei d’Atenció al Jovent de Càritas Arxiprestal de Vic i dotar-lo de personalitat jurídica.MISSIÓ
· La formació i la inserció sociolaboral de persones amb especials dificultats personals i socials per incorporar-se al món laboral a través d’itineraris individualitzats basats en la formació bàsica, en la formació transversal i en formació en habilitats.

OBJECTIUS
· Estudiar la realitat que ens envolta per poder detectar els problemes en què es troben els ciutadans i ciutadanes, especialment les persones amb dificultats de desenvolupament, d’integració social, amb manca d’autonomia personal o amb especials problemàtiques familiars.
· Impulsar i/o crear els recursos adients per pal·liar les problemàtiques més urgents. En especial, es procura disposar de recursos per a la inserció sociolaboral.
· Sensibilitzar i desenvolupar la consciència de la població vers una participació solidària en la solució d’aquesta realitat.

VALORS
· Acompanyament, professionalitat, superació, compromís social, il·lusió,
responsabilitat, esforç, respecte.

Descarrega’t aquí la memòria de Tapís del 2017:

>>Memòria Tapís 2017<<