El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) de Vic és un projecte de ciutat, que treballa per la millora de la cohesió social i la convivència ciutadana intercultural.

El Projecte ICI s’està desenvolupant a 40 territoris de la geografia de l’Estat, s’ha impulsat a Vic gràcies al compromís de l’Obra Social “la Caixa”, l’Ajuntament de Vic i l’Associació Tapís.

El Projecte es centra en el protagonisme de la comunitat local, i per això es basa en la idea de treballar junts – ciutadania, professionals i càrrecs polítics -, de forma corresponsable i compromesa, per impulsar un procés col·lectiu de transformació social i de les institucions per adaptar-se a les necessitats de la comunitat.

El projecte ICI es materialitza en una programació comunitària anual, que és una proposta d’activitats, iniciatives, programes, espais de trobada, etc. consensuades de forma participativa, que permeten abordar la convivència i la gestió de la diversitat a la ciutat.

Concretament s’han desplegat els següents eixos de treball:

  • Educació: s’ha iniciat un debat sobre la gestió de la diversitat en l’àmbit educatiu des de les famílies. Es pretén donar suport i eines a les AMPA i a la comunitat socioeducativa en general per tal que puguin abordar la gestió de la diversitat, garantint l’èxit educatiu dels infants i vetllant pels seus drets i deures.

  • Salut: S’ha creat la Taula de Salut Comunitària formada per diferents agents del camp de la salut, amb l’objectiu principal de promoure la salut de la població de Vic en tots els espais, des d’una perspectiva de salut comunitària i intercultural, posant especial atenció en aquells grups més vulnerables o amb majors dificultats de tenir les mateixes oportunitats.

  • Convivència: S’ha creat el Grup de Convivència format per diversos professionals que treballen en aquest àmbit a la ciutat, per tal de contribuir a la millora de la convivència i la cohesió social de Vic, situant el tema a l’agenda pública i esdevenint l’observatori de la convivència i la cohesió social de Vic.  A més, el grup promou un mètode de treball compartit que permet aglutinar i compartir projectes que s’estiguin treballant a la ciutat per obrir-los i fer-los créixer, visualitzant iniciatives i accions comunitàries existents.

Destaquem també el projecte de Les Tardes d’Estiu al Carrer, una proposta d’activitats obertes, esportives i de lleure a diferents parcs i pistes de la ciutat, adreçades a infants, joves i famílies. El projecte vol recuperar el carrer de forma lúdica i respectuosa, i fomentar els valors del respecte, l’esforç, la constància, la motivació, la responsabilitat, l’amistat, la convivència i sobretot, la diversió!

Podeu trobar més informació a:

Web del Projecte ICI de Vic

La web de l’Obra Social “la Caixa

Projecte Tardes d’estiu al carrer

I ens podeu seguir a: Facebook, Twitter i Youtube