Des dels inicis de l’Associació Tapís, s’ha treballat en dues grans línies: la formació i el treball productiu.

Creiem que la formació és imprescindible per a una bona inserció sociolaboral. Entenem, però, que el concepte formació ha d’incloure, no només matèries professionalitzadores, sinó també aspectes transversals que promoguin l’esperit crític i l’autonomia de les persones.

Actualment es porten a terme quatre projectes d’acompanyament:

    Projecte Aktua d’iltineraris formatius d’inserció sociolaboral amb beca salari per a noies i nois joves en situació de risc d’exclusió

    Parelles per a la inserció

    Servei d’Assessorament Judicial

    Cursos de formació