VISCaVIC 2015 (Mostra d’Entitats i Músiques de Vic)

VISCaVIC 2015 (Mostra d’Entitats i Músiques de Vic)

DONEM PER TANCAT EL VISCaVIC 2015

El dissabte 9 de maig dins de la 12a Mostra d’Entitats i Músiques de Vic, es va realitzar la tercera i última edició del VISCaVIC 2015, la trobada que ha tingut per objectius donar a conèixer el projecte a la ciutadania i fomentar la convivència i el sentiment de pertinença a la ciutat.

La Mostra d’Entitats i Músiques de Vic és un esdeveniment consolidat que s’ha convertit en un espai de diversitat, convivència, tolerància i d’intercanvi d’idees i iniciatives on les entitats es donen a conèixer i aprofiten per fer xarxa amb les demés associacions de la ciutat. Per això aquest context ha estat una bona oportunitat per ser-hi presents i convidar a les entitats de la ciutat a implicar-se al Projecte.

Durant aquesta jornada més de 500 persones visitants i ciutadans i ciutadanes implicats en un teixit associatiu ric i divers de la ciutat han passat i participat de diferents maneres de l’acció VISCaVIC.

Una vegada més el VISCaVIC ha permès visualitzar que tots i totes vivim i convivim a Vic, a partir de la construcció de forma col·lectiva dun mapa on hi havia representada la xarxa de camins que ens han portat a viure a la ciutat. També s’han recollit les opinions, vivències i experiències de la ciutadania sobre la convivència a la ciutat a partir de petites converses.

Les mirades i visions recollides al VISCaVIC formaran part d’una recerca participativa que es durà a terme a la ciutat en diferents espais i moments i que permetrà tenir un coneixement compartit i global de la realitat local. Aquest serà el punt de partida comú gràcies al qual s’elaborarà a mig termini, també de forma participativa i des de la corresponsabilitat, un pla d’acció per donar resposta als principals reptes de la nostra ciutat.

Proces Comunitari
Share