Jornades Internacionals d’Acció Comunitària

Jornades Internacionals d’Acció Comunitària

Hem participat a les jornades organitzades conjuntament pel Servei d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona i l’Escola de l’IGOP amb l’objectiu de donar respostes col·lectives als reptes socials.

Les jornades han tingut per objectiu escoltar i conèixer polítiques públiques foranies sobre Acció Comunitària vinculades a aspectes de democràcia, enfortiment i empoderament del conjunt de la ciutadania, i que reforcin la idea de transversalitat a través de polítiques locals concretes.

  • Dijous 1 de març, a través de diferents taules i xerrades, es van tractar diversos temes al voltant d’acció comunitària, cultura i comunitat entre d’altres, com: El rol de les organitzacions comunitàries a països com el Brasil o els Estats Units, la cultura com a oportunitat per a promoure comunitat i com a mecanisme d’expressió i enfortiment de la ciutadania; la figura de les treballadores comunitàries, les comunitats que es construeixen al voltant de les TIC i les formes de treballar plegats al territori amb un mateix enfocament comunitari. Les xerrades van comptar amb personalitats diverses com l’investigador de l’Escola de l’IGOP Nicolás Barbieri, el periodista i activista social vinculat a moviments socials i comunitaris als Estats Units i Amèrica Llatina, Michael Fox, Márcia Falcão, del Consell Director de l’Escola de Cidadania de Porto Alegre, al Brasil i Javier Rodrigo de Transductores, entre d’altres.
  • Divendres 2 de març l’agenda es va centrar en el debat polític al voltant de l’acció comunitària. Es va comptar amb la presència de diversos càrrecs polítics de l’Ajuntament de Barcelona com Gala Pin i Fernando Pindado, i es van posar a debat les polítiques públiques locals amb perspectiva comunitària.

 

Proces Comunitari
Share