JORNADA FORMATIVA DEL PROGRAMA SOCIAL PER AL SUPORT FAMILIAR I L’ÈXIT EDUCATIU

JORNADA FORMATIVA DEL PROGRAMA SOCIAL PER AL SUPORT FAMILIAR I L’ÈXIT EDUCATIU

El passat 10 de març, l’equip comunitari del Projecte ICI de Vic va participar a la sessió de formació del Programa Social per al Suport Familiar a l’Èxit educatiu que es va realitzar al Palau Macaya de Barcelona.

Es tracta d’un programa d’innovació que té per objectiu promoure l’èxit educatiu d’infants i joves mitjançant el treball amb les seves famílies des d’una perspectiva comunitària.

El “Programa social pel suport familiar a l’èxit educatiu” és finançat per l’Obra Social “La Caixa” i té per objectiu potenciar l’adhesió educativa per afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat, millorant qualitativament les relacions entre les famílies, l’escola i la comunitat.

El Programa va entrar en funcionament a principis del curs 2012-2013 i va finalitzar al juliol de 2014. Per tant, ha tingut un recorregut de dos anys durant els quals s’han realitzat un total de 150 sessions amb més de 100 famílies participants (180 fills i filles) de 6 centres educatius de Barcelona i Saragossa.

A la formació s’hi va presentar el programa en qüestió i algunes experiències d’equips que ja formen part del programa. L’intercanvi va resultar profitós i inspirador!

Proces Comunitari
Share