I Trobada Comunitària de Vic

I Trobada Comunitària de Vic

El dijous 7 d’abril, a la Sala Coll i Bardolet del Sucre de Vic, s’ha dut a terme la I Trobada Comunitària de Vic emmarcada dins del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI). La Trobada Comunitària és un espai de relació entre representants polítics, professionals, entitats, ciutadans i ciutadanes de Vic que han participat d’alguna manera al projecte, als darrers mesos.

A l’acte s’hi ha presentat, a gran trets, una mirada de l’estat de la convivència de la ciutat a partir del treball fet fins el moment en el marc del projecte. Concretament s’ha realitzat una recerca participativa en diferents espais i moments, basada en la realització de col·loquis, individuals i grupals, on ciutadania, professionals i polítics han pogut compartir les seves experiències, sabers, inquietuds, necessitats i desitjos sobre la vida a la ciutat. En total hi ha participat 115 persones individuals (12 representants de l’administració local, 27 professionals i 76 ciutadans i ciutadanes) i 13 grups. Els col·loquis han estat dinamitzats per un grup de persones que han garantit una participació oberta i transparent.

A partir de les diferents aportacions recollides mitjançant aquests col·loquis, i de la informació recollida i facilitada pels professionals dels diferents sectors, així com de la Declaració de Vic, s’ha elaborat un recull de línies de treball de la ciutat. Aquestes han estat contrastades per diversos tècnics i professionals de diferents àmbits de l’administració local, entitats del Tercer Sector i en alguns sectors també amb administracions comarcals i autonòmiques.

Aquestes línies de treball són el punt de partida comú gràcies al qual s’elaborarà a mig termini, també de forma participativa, des de la corresponsabilitat i el compromís compartit, un pla d’acció per donar resposta als principals reptes de la nostra ciutat. És una oportunitat per sumar i incidir en el que ja s’està fent a Vic, enfortint els espais de diàleg, participació, coordinació i reconeixement entre les persones que viuen i treballen a Vic, i potenciant altres programes comunitaris del territori.

Per altra banda, complementant aquest treball, s’han exposat els resultats de Enquesta 2015 sobre convivència intercultural en l’àmbit local, encarregada per l’Obra Social la Caixa a tots els territoris on es desenvolupa el Projecte ICI, entre els quals Vic.

Proces Comunitari
Share