Èxit de participació a la I Jornada de Salut Comunitària de Vic

Èxit de participació a la I Jornada de Salut Comunitària de Vic

La Taula de Salut Comunitària de Vic, creada el setembre de 2016, ha impulsat la I Jornada de Salut Comunitària de la ciutat de Vic amb una doble finalitat: per un costat donar a conèixer què s’entén per salut comunitària, contextualitzar la seva història, i per l’altre, presentar i donar a conèixer diferents propostes i projectes que treballen la salut comunitària a la ciutat de Vic. El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI), juntament amb l’EAP Vic Nord (ICS), l’EAP Vic, l’UVic-UCC i l’Ajuntament de Vic han estat els organitzadors de la jornada, la majoria dels quals també hi ha participat activament en el seu desenvolupament.

Dues-centes persones s’han inscrit a la I Jornada en Salut Comunitària de la ciutat de Vic, que s’ha dut a terme a l’Aula Magna de la UVic-UCC. S’ha comptat amb la presència de representants de l’Ajuntament de Vic, de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC, de professionals, d’entitats, d’estudiants de diferents graus de la UVic-UCC – com infermeria, fisioteràpia i dietètica i nutrició-  i de ciutadania interessada en la salut comunitària, tant com a concepte, com a pràctica i com desenvolupament d’aquesta a Vic.

La benvinguda a la jornada ha estat a càrrec de Paola Galbany, degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC. Seguidament, ha estat Josep-Ramon Soldevila, regidor de Món Rural i Medi Ambient, Recursos Humans i Ciutadania i Igualtat de l’Ajuntament de Vic, qui ha fet la presentació de la jornada emfatitzant la importància de seguir treballant en aquesta línia de la salut comunitària i agraint la iniciativa als seus organitzadors perquè a Vic ja s’està treballant en aquesta nova tendència i s’ha de poder col·lectivitzar.

La jornada ha constat de tres taules diferents:

A la primera de les taules s’ha aprofundit sobre el concepte de salut comunitària i el present i futur d’aquesta a Catalunya. Milagros Ramasco, sociòloga, infermera, responsable del Programa de Salut Pública en col·lectius en vulnerabilitat en el Servei de Promoció de la Salut, i assessora en l’àmbit de la salut del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, ha emfatitzat en la importància de parlar de processos i no tant de projectes en salut comunitària, i en la importància de la participació, encara que també ha apuntat que “no estamos formados para participar”. I és que de fet, segons confirma Milagros, la implicació en el procés és un indicador clau del resultat de qualsevol acció dirigida a la ciutadania. En aquesta mateixa línia, Cinta Daufí, coordinadora de la Xarxa AUPA,i membre del grup APC de la CAMFIC, apunta en la importància de treballar comunitàriament per la millora en la salut individual i de la comunitat. La salut comunitària, entesa no com a absència de malaltia sinó des d’una perspectiva bio-psico-social, que va més enllà, i que per tant necessita d’una intervenció més holística i tenint en compte a la persona com a eix vertebrador de l’acció. Daufí també ha fet esment del “moment dolç” pel qual està passant la salut comunitària, i al mateix temps ha plantejat com a repte de futur per tots i totes, la necessitat d’un canvi de model, on els canals de participació estiguin molt ben definits, entenent la participació com “el procés en el qual es té capacitat de decisió”. En la resposta a alguna pregunta plantejada, Daufí ha posat l’accent en la importància de fer salut des de totes les polítiques, de forma transversal. La Xarxa AUPA que Daufí coordina, té una mirada holística de la temàtica, i així esdevé una xarxa aglutinadora dins l’àmbit català en el que treballa.

Després de la pausa, on s’ha ofert un esmorzar per tots els assistents, de la mà dels alumnes del mòdul de cuina de la Casa d’Oficis –acció subvencionada pel SOC en el marc del Projecte Treball als Barris– s’han donat a conèixer iniciatives i projectes que es desenvolupen des de l’atenció primària. Raquel Coma, adjunta a direcció de l’EAP Vic Nord, infermera pediàtrica i referent de salut comunitària del mateix EAP, juntament amb Marta Dachs, infermera d’atenció domiciliària i d’assaig clínic de l’EAP Vic i membre de la comissió comunitària del mateix EAP, han fet una detallada presentació de projecte que lideren des de la primària. S’han proporcionat elements que han ajudat a assolir l’èxit de les propostes plantejades per equip sanitari dels dos centres de la ciutat, i al mateix temps, també s’han compartit elements que han contribuït a que s’hagin hagut d’aturar projectes, per, en ocasions, falta de participació i implicació. Hi ha hagut una bonica imatge d’unitat entre els dos centres d’atenció primària de la ciutat. El treball per la comunitat, tal i com emfatitza Daufí ha de tendir cada cop més a fer amb la comunitat i no tant per a la comunitat per tal de garantir unes accions de qualitat i amb èxit de participació. També ha estat el moment que des del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, de la mà de la seva coordinadora, Mireia Ribas i l’Ajuntament de Vic, amb Roser del Val, tècnica en salut pública, s’ha fet la presentació oficial, després d’un any, de la Taula de Salut Comunitària de Vic, formada, ara per ara, per 12 professionals de 8 serveis i equipaments diferents.

Actualment la Taula de Salut Comunitària de Vic està treballant amb una diagnosi quantitativa per conèixer l’estat de situació dels vigatans i vigatanes. És a dir, s’està treballant de forma col·laborativa entre tots els agents de salut que estan implicats amb la taula, per fer una fotografia de la ciutat, partint d’11 categories i de 115 indicadors del ComSalut. La informació obtinguda ajudarà a conèixer què preocupa i quins són els punts forts i febles, en matèria de salut comunitària de la ciutat. Tot i així, s’ha presentat el futur immediat d’aquest diagnosi, i s’ha fet una declaració d’intencions, apostant per una diagnosi qualitativa on la ciutadania tingui el paper més rellevant, distribuïda pels diferents barris de la ciutat, i tenint en compte en els grups focals que es duran a terme, la representativitat d’aspectes de gènere, edat i nacionalitat. Els resultats podran, en un futur, fer de sostén del Pla Local de Salut de Vic.

Finalment, a la tercera taula s’han presentat tres projectes que fomenten la salut comunitària i que actualment ja s’estan desenvolupant a Vic de la mà de diverses entitats i organitzacions: el Projecte d’Intervenció Comunitària d’Osonament; l’Àmbit de cura i salut del Projecte Escola de la Pau dones del Casal Claret; i el Projecte Vic, ciutat cuidadora, de l’Ajuntament de Vic i de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC.

Seguidament s’ha projectat un vídeo recull d’altres entitats i equipaments que també treballen la salut comunitària i que no han volgut deixar de ser present i fer-se visibles durant la jornada. La Fundació Areté, d’Osonament, els Centres Cívics de l’Ajuntament de Vic, l’Associació per a la Sostenibilitat Humana, Ecològica i Social, Amics de la Gent Gran, Mares de Llet i el Consell Esportiu d’Osona, han pogut compartir les seves pròpies experiències, explicades informalment, i així reforçar la idea que a Vic ja s’està treballant la salut comunitària, i que per tant s’ha de continuar en aquesta mateixa.

La jornada ha acabat amb la cloenda a càrrec de Marina Geli, coordinadora del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials de la UVic-UCC, que ha destacat els punts més rellevants i significatius de la jornada, remarcant la importància de la tasca de la Taula de Salut Comunitària, com a espai òptim on abordar els diversos aspectes referents a la salut comunitària dels diferents municipis.

 

foto ndp 1 foto ndp 2 foto ndp 3 foto ndp 4 foto ndp 5 foto ndp 6

Proces Comunitari
Share