Es busquen persones interessades en opinar, debatre i compartir sobre la salut comunitària de Vic

Es busquen persones interessades en opinar, debatre i compartir sobre la salut comunitària de Vic

La TAULA DE SALUT COMUNITÀRIA, per mitjà del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, està elaborant la DIAGNOSI DE SALUT COMUNITÀRIA DE LA CIUTAT DE VIC, punt de partida del Pla de Salut Local.  Per completar la part qualitativa de la diagnosi es convida a la ciutadania a formar part de diversos grups de discussió amb l’objectiu d’opinar, debatre i compartir sobre la salut comunitària de Vic.

Aquestes dades permetran recollir i conèixer quins determinants socio-sanitaris de la ciutat de Vic afavoreixen i deterioren el benestar dels veïns i veïnes.

El proper 18 de juliol a les 18.00 h al Centre Cívic Can Pau Raba es faran públics els resultats i conclusions de la Diagnosi de Salut Comunitària de Vic. S’hi podrà assistir sense confirmació ni inscripció prèvia. La priorització dels temes prioritaris detectats tècnicament des de la Taula de Salut Comunitària es farà el mateix 18 de juliol de forma comunitària amb els qui assisteixin.

En relació als grups focals de discussió ciutadana, s’han proposat diversos espais de trobada en diferents dates, per tal que les persones interessades puguin escollir aquells espais que els queden més a prop de casa.

 

La Taula de Salut Comunitària la formen 13 professionals de 8 serveis diferents de l’àmbit de la salut i té per objectiu principal  el fet de promoure la salut de la població de Vic en tots els espais, des d’una perspectiva de salut comunitària i intercultural, posant especial atenció en aquells grups més vulnerables o amb majors dificultats de tenir les mateixes oportunitats.

GRUPS FOCALS ciutadania Taula Salut Comunitària de Vic

 

Proces Comunitari
Share