CREACIÓ DEL GRUP MOTOR D’AMPA

CREACIÓ DEL GRUP MOTOR D’AMPA

S’ha creat el Grup Motor d’AMPA, format per 8 AMPA de la ciutat interessades en el tema de la gestió de la diversitat als centres educatius, amb la previsió de poder comptar amb totes les AMPA de la ciutat.

El grup s’ha trobat mensualment amb els següents objectius:  

  •  Situar el tema de la gestió de la diversitat sobre la taula dels centres educatius, començant per les AMPAs.
  •  Crear sinergies i compartir bones pràctiques entre les famílies i/o AMPAs participants del grup.
  •  Promoure la participació de les famílies a les escoles, especialment afavorir la participació de famílies d’orígens diversos. Donar a conèixer noves formes de participació dins les AMPAs.
  • Detectar i donar resposta a les necessitats recollides de les AMPAs, generant propostes de treball a nivell de ciutat: formació, espais de debat,…
Proces Comunitari
Share