CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE DIES EMBLEMÀTICS

CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE DIES EMBLEMÀTICS

Dins del marc del grup de Convivència, s’ha creat un grup de treball format pel servei de Vic Dones – SIAD Osona i l’equip comunitari del projecte ICI per programar de forma comunitària les celebracions de tres dies emblemàtics de cara el 2018: es tracta del 8 de Març (dia de la dona), 17 de Maig (dia internacional conra l’homofòbia, bifòbia i la transfòbia) i el 25 de Novembre (dia internacional contra la violència de gènere).

Proces Comunitari
Share