Associació Tapís:

Tel. 93 886 18 34
tapis@tapis.cat

ASSOCIACIÓ TAPÍS i TREBALLS I SERVEIS TAPÍS E.I SLU,
C/ Adoberies, núm. 9 08500 Vic.

 

Els llibres de Tapís:

elsllibresdetapis@tapis.cat